+421 32 658 53 94

Moderovaný zábavno - vedomostný kvíz vo FUNNYLANDe!

1 stôl = 4 účastníci tímu = 1 tím

1.miesto vyhráva voľné vstupenky do Funnylandu

deti sa zatiaľ zahrajú na atrakciách vo Funnylande

vstupné pre súťažiacich 2 EUR
vstupné pre deti súťažiacich 1 EUR

1 kolo = 10 otázok

5 kôl - hudba, film,  šport, príroda, dejiny

Objendávky stolov: 0905 613 231 

Moderovaný zábavno - vedomostný kvíz vo FUNNYLANDe!
© ARSYLINE 2017
Upozornenie
Zavrieť